© CECC
Hlavní stránka Formu.cz
 Úvodní strana
 Vyhledávání
 PDF a FFW
 Práce s formuláři
 Výzva úřadům
 Kontakt
 

Úvodní strana   Formuláře městského úřadu

114 formulářů seřazených podle názvu, čísla formuláře, data, názvu souboru

1 Potvrzení o domácím ošetření dítěte  
 do_dite.pdf 14 KB29.8.2001
2 Dotazník pro zájemce o vykonávání funkce přísedícího okresniho soudu  
 prisedi.pdf 22 KB29.8.2001
3 Žádost o povolení k napojení komunikace  
 a_kom.pdf 29 KB29.8.2001
4 Žádost o souhlas k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu  
 a_puda.pdf 36 KB29.8.2001
5 Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění zařízení k poskytování služeb  
 a_umist.pdf 34 KB29.8.2001
6 Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace - umístění reklamy, atrakce apod.  
 b_kom.pdf 29 KB29.8.2001
7 Žádost o zápis do evidence samostatně hospodařícího rolníka  
 b_rolnik.pdf 39 KB29.8.2001
8 Žádost o nájem bytu, o vyjímku k podání žádosti o nájem bytu  
 byt.pdf 25 KB29.8.2001
9 Žádost o souhlas ke konání akce se zvířaty  
 d_akce.pdf 33 KB29.8.2001
10 Žádost o povolení k překopu - protlaku účelové komunikace  
 e_kom.pdf 35 KB29.8.2001
11 Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění skládky  
 f_smeti.pdf 33 KB29.8.2001
12 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku  
 finpris.pdf 29 KB29.8.2001
13 Žádost ke zrušení zvláštního užívání komunikace - vyhrazeného parkovacího místa  
 g_parkov.pdf 31 KB29.8.2001
14 Žádost o vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace - umístění nádob na tuhý domovní odpad na komunikaci  
 komodpad.pdf 25 KB29.8.2001
15 Žádost o vydání povolení k užívání veřejné zeleně  
 v_zelene.pdf 19 KB29.8.2001
16 Žádost o povolení užívání vyhrazeného parkovacího místa  
 c_kom.pdf 30 KB29.8.2001
17 Žádost dohody o výměně bytu  
 vymena.pdf 32 KB29.8.2001
18 Žádost o přiznání jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených kom. režimem  
 krivdy.pdf 28 KB29.8.2001
19 Zrušení osvědčení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
 rolnikzr.pdf 35 KB29.8.2001
20 Změna v osvědčení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
 rolnikzm.pdf 39 KB29.8.2001
21 Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění reklamního panelu  
 rekl-a.pdf 29 KB29.8.2001
22 Přihláška dítěte do předškolního zařízení  
 prihl_d.pdf 17 KB29.8.2001
23 Žádost o vrácení přeplatku za příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů  
 preplat.pdf 32 KB29.8.2001
24 Podnájemní smlouva  
 podnajem.pdf 14 KB29.8.2001
25 Ohlášení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
 ohl_pcshr.pdf 35 KB29.8.2001
26 Povolení pálení ohně  
 ohen.pdf 40 KB29.8.2001
27 Žádost o nájem bytu  
 najem.pdf 21 KB29.8.2001
28 Žádost o osvobození od hrazení příspěvku  
 z_o_osv.pdf 30 KB29.8.2001
29 Žádost o souhlas k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu  
 a_puda.ffw 14 KB24.7.2001
30 Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění skládky  
 f_smeti.ffw 10 KB24.7.2001
31 Žádost o povolení k překopu - protlaku účelové komunikace  
 e_kom.ffw 12 KB24.7.2001
32 Potvrzení o domácím ošetření dítěte  
 do_dite.ffw 4 KB24.7.2001
33 Žádost o souhlas ke konání akce se zvířaty  
 d_akce.ffw 10 KB24.7.2001
34 Žádost o povolení užívání vyhrazeného parkovacího místa  
 c_kom.ffw 9 KB24.7.2001
35 Žádost o nájem bytu, o vyjímku k podání žádosti o nájem bytu  
 byt.ffw 8 KB24.7.2001
36 Žádost o zápis do evidence samostatně hospodařícího rolníka  
 b_rolnik.ffw 8 KB24.7.2001
37 Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění zařízení k poskytování služeb  
 a_umist.ffw 10 KB24.7.2001
38 Žádost ke zrušení zvláštního užívání komunikace - vyhrazeného parkovacího místa  
 g_parkov.ffw 8 KB24.7.2001
39 Žádost o povolení k napojení komunikace  
 a_kom.ffw 9 KB24.7.2001
40 Žádost o vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace - umístění nádob na tuhý domovní odpad na komunikaci  
 komodpad.ffw 7 KB24.7.2001
41 Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace - umístění reklamy, atrakce apod.  
 b_kom.ffw 9 KB24.7.2001
42 Žádost dohody o výměně bytu  
 vymena.ffw 40 KB24.7.2001
43 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku  
 finpris.ffw 11 KB24.7.2001
44 Žádost o přiznání jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených kom. režimem  
 krivdy.ffw 8 KB24.7.2001
45 Žádost o osvobození od hrazení příspěvku  
 z_o_osv.ffw 17 KB24.7.2001
46 Žádost o vydání povolení k užívání veřejné zeleně  
 v_zelene.ffw 8 KB24.7.2001
47 Zrušení osvědčení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
 rolnikzr.ffw 7 KB24.7.2001
48 Změna v osvědčení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
 rolnikzm.ffw 9 KB24.7.2001
49 Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění reklamního panelu  
 rekl-a.ffw 9 KB24.7.2001
50 Dotazník pro zájemce o vykonávání funkce přísedícího okresniho soudu  
 prisedi.ffw 4 KB24.7.2001
51 Žádost o vrácení přeplatku za příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů  
 preplat.ffw 12 KB24.7.2001
52 Podnájemní smlouva  
 podnajem.ffw 9 KB24.7.2001
53 Ohlášení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
 ohl_pcshr.ffw 9 KB24.7.2001
54 Povolení pálení ohně  
 ohen.ffw 14 KB24.7.2001
55 Přihláška dítěte do předškolního zařízení  
 prihl_d.ffw 7 KB24.7.2001
56 Žádost o nájem bytu  
 najem.ffw 9 KB24.7.2001
57 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění reklamního zařízení  
 poutace.pdf 22 KB26.3.2001
58 Žádost o poskytnutí informací  
 inform.pdf 20 KB26.3.2001
59 Žádost o povolení k odstranění stavby  
 odstrstv.pdf 23 KB26.3.2001
60 Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti (k vjezdu a výjezdu) na komunikaci  
 vjezd.pdf 23 KB26.3.2001
61 Žádost o povolení kácení dřevin  
 kaceni.pdf 38 KB26.3.2001
62 Žádost o povolení terénních úprav  
 terenupr.pdf 22 KB26.3.2001
63 Žádost o schválení dohody o výměně bytů  
 vymenbyt.pdf 30 KB26.3.2001
64 Žádost o povolení výkopových prací a stanovení dopravních podmínek  
 vykop.pdf 26 KB26.3.2001
65 Žádost o prodloužení povolení vyhrazeného parkovacího stání pro invalidy  
 parkovin.pdf 23 KB26.3.2001
66 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění prodejního zařízení  
 stanky.pdf 24 KB26.3.2001
67 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění stavebního materiálu  
 stav_mat.pdf 24 KB26.3.2001
68 Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného  
 popl_vst.pdf 30 KB26.3.2001
69 Žádost o pronájem obecního bytu  
 pronajem.pdf 42 KB26.3.2001
70 Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostoru  
 popl_vp.pdf 31 KB26.3.2001
71 Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením  
 zmenastv.pdf 22 KB26.3.2001
72 Přiznání k místnímu poplatku ze psů  
 popl_pes.pdf 28 KB26.3.2001
73 Přiznání k místnímu poplatku za rekreační pobyt  
 popl_rek.pdf 19 KB26.3.2001
74 Přiznání k místnímu poplatku z ubytovacích kapacit  
 popl_uk.pdf 13 KB26.3.2001
75 Potvrzení o řádné úhradě nájemného  
 najemne.pdf 16 KB26.3.2001
76 Potvrzení o návštěvě dítěte a délce doby trvání této návštěvy v jeslích, mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení pro děti předškolního věku  
 nav_dite.pdf 25 KB26.3.2001
77 Oznámení údajů pro stanovení ročního poplatku za malé zdroje znečištění ovzduší  
 ozn_znec.pdf 35 KB26.3.2001
78 Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací  
 ohl_stav.pdf 22 KB26.3.2001
79 Ohlášení informačního, reklamního a propagačního zařízení  
 ohl_irp.pdf 23 KB26.3.2001
80 Ohlášení drobné stavby  
 drobstav.pdf 21 KB26.3.2001
81 Objednávka inzerce  
 inzerce.pdf 12 KB26.3.2001
82 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí  
 kolaud.pdf 23 KB26.3.2001
83 Návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby  
 uzem_roz.pdf 22 KB26.3.2001
84 Žádost o vydání koncesní listiny  
 koncese.pdf 17 KB26.3.2001
85 Oznámení o přechodu nájmu bytu  
 pr_najmu.pdf 40 KB26.3.2001
86 Žádost o vydání koncesní listiny  
 koncese.ffw 10 KB26.3.2001
87 Přiznání k místnímu poplatku ze psů  
 popl_pes.ffw 17 KB26.3.2001
88 Žádost o schválení dohody o výměně bytů  
 vymenbyt.ffw 25 KB26.3.2001
89 Žádost o prodloužení povolení vyhrazeného parkovacího stání pro invalidy  
 parkovin.ffw 6 KB26.3.2001
90 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění stavebního materiálu  
 stav_mat.ffw 9 KB26.3.2001
91 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění reklamního zařízení  
 poutace.ffw 6 KB26.3.2001
92 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění prodejního zařízení  
 stanky.ffw 8 KB26.3.2001
93 Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením  
 zmenastv.ffw 8 KB26.3.2001
94 Žádost o povolení výkopových prací a stanovení dopravních podmínek  
 vykop.ffw 11 KB26.3.2001
95 Žádost o povolení terénních úprav  
 terenupr.ffw 10 KB26.3.2001
96 Žádost o povolení kácení dřevin  
 kaceni.ffw 12 KB26.3.2001
97 Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti (k vjezdu a výjezdu) na komunikaci  
 vjezd.ffw 4 KB26.3.2001
98 Žádost o povolení k odstranění stavby  
 odstrstv.ffw 8 KB26.3.2001
99 Žádost o pronájem obecního bytu  
 pronajem.ffw 15 KB26.3.2001
100 Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného  
 popl_vst.ffw 44 KB26.3.2001
101 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí  
 kolaud.ffw 8 KB26.3.2001
102 Přiznání k místnímu poplatku za rekreační pobyt  
 popl_rek.ffw 7 KB26.3.2001
103 Přiznání k místnímu poplatku z ubytovacích kapacit  
 popl_uk.ffw 7 KB26.3.2001
104 Potvrzení o řádné úhradě nájemného  
 najemne.ffw 8 KB26.3.2001
105 Potvrzení o návštěvě dítěte a délce doby trvání této návštěvy v jeslích, mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení pro děti předškolního věku  
 nav_dite.ffw 12 KB26.3.2001
106 Oznámení údajů pro stanovení ročního poplatku za malé zdroje znečištění ovzduší  
 ozn_znec.ffw 14 KB26.3.2001
107 Oznámení o přechodu nájmu bytu  
 pr_najmu.ffw 26 KB26.3.2001
108 Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací  
 ohl_stav.ffw 8 KB26.3.2001
109 Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostoru  
 popl_vp.ffw 23 KB26.3.2001
110 Ohlášení informačního, reklamního a propagačního zařízení  
 ohl_irp.ffw 7 KB26.3.2001
111 Ohlášení drobné stavby  
 drobstav.ffw 7 KB26.3.2001
112 Objednávka inzerce  
 inzerce.ffw 15 KB26.3.2001
113 Návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby  
 uzem_roz.ffw 7 KB26.3.2001
114 Žádost o poskytnutí informací  
 inform.ffw 12 KB26.3.2001


Reklama: Vše, co jste chtěli vědět o Pokeru (english).poslední aktualizace 11.9.2008 20:06:30

  1999-2001 © Virtual Magic s.r.o., správce serveru: webmaster@form.cz
Provozovatel stránek WWW.FORM.CZ neodpovídá za případné škody způsobené použitím elektronických předloh tiskopisů z tohoto serveru.