© CECC
Hlavní stránka Formu.cz
 Úvodní strana
 Vyhledávání
 PDF a FFW
 Práce s formuláři
 Výzva úřadům
 Kontakt
 

Úvodní strana   Formuláře městského úřadu

114 formulářů seřazených podle názvu, čísla, data, názvu souboru

1 Žádost o povolení kácení dřevin  
 kaceni.pdf 38 KB26.3.2001
2 Ohlášení drobné stavby  
 drobstav.pdf 21 KB26.3.2001
3 Ohlášení informačního, reklamního a propagačního zařízení  
 ohl_irp.pdf 23 KB26.3.2001
4 Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostoru  
 popl_vp.pdf 31 KB26.3.2001
5 Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací  
 ohl_stav.pdf 22 KB26.3.2001
6 Oznámení údajů pro stanovení ročního poplatku za malé zdroje znečištění ovzduší  
 ozn_znec.pdf 35 KB26.3.2001
7 Potvrzení o řádné úhradě nájemného  
 najemne.pdf 16 KB26.3.2001
8 Přiznání k místnímu poplatku z ubytovacích kapacit  
 popl_uk.pdf 13 KB26.3.2001
9 Přiznání k místnímu poplatku za rekreační pobyt  
 popl_rek.pdf 19 KB26.3.2001
10 Přiznání k místnímu poplatku ze psů  
 popl_pes.pdf 28 KB26.3.2001
11 Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného  
 popl_vst.pdf 30 KB26.3.2001
12 Žádost o poskytnutí informací  
 inform.pdf 20 KB26.3.2001
13 Objednávka inzerce  
 inzerce.pdf 12 KB26.3.2001
14 Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti (k vjezdu a výjezdu) na komunikaci  
 vjezd.pdf 23 KB26.3.2001
15 Oznámení o přechodu nájmu bytu  
 pr_najmu.pdf 40 KB26.3.2001
16 Žádost o povolení terénních úprav  
 terenupr.pdf 22 KB26.3.2001
17 Žádost o povolení výkopových prací a stanovení dopravních podmínek  
 vykop.pdf 26 KB26.3.2001
18 Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením  
 zmenastv.pdf 22 KB26.3.2001
19 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění prodejního zařízení  
 stanky.pdf 24 KB26.3.2001
20 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění reklamního zařízení  
 poutace.pdf 22 KB26.3.2001
21 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění stavebního materiálu  
 stav_mat.pdf 24 KB26.3.2001
22 Žádost o prodloužení povolení vyhrazeného parkovacího stání pro invalidy  
 parkovin.pdf 23 KB26.3.2001
23 Žádost o pronájem obecního bytu  
 pronajem.pdf 42 KB26.3.2001
24 Žádost o schválení dohody o výměně bytů  
 vymenbyt.pdf 30 KB26.3.2001
25 Žádost o vydání koncesní listiny  
 koncese.pdf 17 KB26.3.2001
26 Dotazník pro zájemce o vykonávání funkce přísedícího okresniho soudu  
 prisedi.pdf 22 KB29.8.2001
27 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí  
 kolaud.pdf 23 KB26.3.2001
28 Žádost o povolení k odstranění stavby  
 odstrstv.pdf 23 KB26.3.2001
29 Ohlášení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
 ohl_pcshr.pdf 35 KB29.8.2001
30 Žádost o osvobození od hrazení příspěvku  
 z_o_osv.pdf 30 KB29.8.2001
31 Žádost dohody o výměně bytu  
 vymena.pdf 32 KB29.8.2001
32 Žádost o vydání povolení k užívání veřejné zeleně  
 v_zelene.pdf 19 KB29.8.2001
33 Zrušení osvědčení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
 rolnikzr.pdf 35 KB29.8.2001
34 Změna v osvědčení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
 rolnikzm.pdf 39 KB29.8.2001
35 Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění reklamního panelu  
 rekl-a.pdf 29 KB29.8.2001
36 Přihláška dítěte do předškolního zařízení  
 prihl_d.pdf 17 KB29.8.2001
37 Potvrzení o návštěvě dítěte a délce doby trvání této návštěvy v jeslích, mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení pro děti předškolního věku  
 nav_dite.pdf 25 KB26.3.2001
38 Podnájemní smlouva  
 podnajem.pdf 14 KB29.8.2001
39 Návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby  
 uzem_roz.pdf 22 KB26.3.2001
40 Povolení pálení ohně  
 ohen.pdf 40 KB29.8.2001
41 Žádost o nájem bytu  
 najem.pdf 21 KB29.8.2001
42 Žádost o přiznání jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených kom. režimem  
 krivdy.pdf 28 KB29.8.2001
43 Žádost o vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace - umístění nádob na tuhý domovní odpad na komunikaci  
 komodpad.pdf 25 KB29.8.2001
44 Žádost o souhlas k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu  
 a_puda.pdf 36 KB29.8.2001
45 Žádost o vrácení přeplatku za příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů  
 preplat.pdf 32 KB29.8.2001
46 Žádost o povolení k napojení komunikace  
 a_kom.pdf 29 KB29.8.2001
47 Žádost ke zrušení zvláštního užívání komunikace - vyhrazeného parkovacího místa  
 g_parkov.pdf 31 KB29.8.2001
48 Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění zařízení k poskytování služeb  
 a_umist.pdf 34 KB29.8.2001
49 Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace - umístění reklamy, atrakce apod.  
 b_kom.pdf 29 KB29.8.2001
50 Žádost o zápis do evidence samostatně hospodařícího rolníka  
 b_rolnik.pdf 39 KB29.8.2001
51 Žádost o nájem bytu, o vyjímku k podání žádosti o nájem bytu  
 byt.pdf 25 KB29.8.2001
52 Žádost o povolení užívání vyhrazeného parkovacího místa  
 c_kom.pdf 30 KB29.8.2001
53 Žádost o souhlas ke konání akce se zvířaty  
 d_akce.pdf 33 KB29.8.2001
54 Potvrzení o domácím ošetření dítěte  
 do_dite.pdf 14 KB29.8.2001
55 Žádost o povolení k překopu - protlaku účelové komunikace  
 e_kom.pdf 35 KB29.8.2001
56 Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění skládky  
 f_smeti.pdf 33 KB29.8.2001
57 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku  
 finpris.pdf 29 KB29.8.2001
58 Objednávka inzerce  
 inzerce.ffw 15 KB26.3.2001
59 Přiznání k místnímu poplatku z ubytovacích kapacit  
 popl_uk.ffw 7 KB26.3.2001
60 Potvrzení o řádné úhradě nájemného  
 najemne.ffw 8 KB26.3.2001
61 Potvrzení o návštěvě dítěte a délce doby trvání této návštěvy v jeslích, mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení pro děti předškolního věku  
 nav_dite.ffw 12 KB26.3.2001
62 Oznámení údajů pro stanovení ročního poplatku za malé zdroje znečištění ovzduší  
 ozn_znec.ffw 14 KB26.3.2001
63 Oznámení o přechodu nájmu bytu  
 pr_najmu.ffw 26 KB26.3.2001
64 Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací  
 ohl_stav.ffw 8 KB26.3.2001
65 Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostoru  
 popl_vp.ffw 23 KB26.3.2001
66 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí  
 kolaud.ffw 8 KB26.3.2001
67 Ohlášení drobné stavby  
 drobstav.ffw 7 KB26.3.2001
68 Přiznání k místnímu poplatku za rekreační pobyt  
 popl_rek.ffw 7 KB26.3.2001
69 Návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby  
 uzem_roz.ffw 7 KB26.3.2001
70 Žádost o vydání koncesní listiny  
 koncese.ffw 10 KB26.3.2001
71 Ohlášení informačního, reklamního a propagačního zařízení  
 ohl_irp.ffw 7 KB26.3.2001
72 Žádost o vrácení přeplatku za příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů  
 preplat.ffw 12 KB24.7.2001
73 Žádost o povolení k překopu - protlaku účelové komunikace  
 e_kom.ffw 12 KB24.7.2001
74 Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění skládky  
 f_smeti.ffw 10 KB24.7.2001
75 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku  
 finpris.ffw 11 KB24.7.2001
76 Žádost ke zrušení zvláštního užívání komunikace - vyhrazeného parkovacího místa  
 g_parkov.ffw 8 KB24.7.2001
77 Žádost o vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace - umístění nádob na tuhý domovní odpad na komunikaci  
 komodpad.ffw 7 KB24.7.2001
78 Žádost o přiznání jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených kom. režimem  
 krivdy.ffw 8 KB24.7.2001
79 Žádost o nájem bytu  
 najem.ffw 9 KB24.7.2001
80 Povolení pálení ohně  
 ohen.ffw 14 KB24.7.2001
81 Žádost o pronájem obecního bytu  
 pronajem.ffw 15 KB26.3.2001
82 Podnájemní smlouva  
 podnajem.ffw 9 KB24.7.2001
83 Žádost o povolení užívání vyhrazeného parkovacího místa  
 c_kom.ffw 9 KB24.7.2001
84 Přihláška dítěte do předškolního zařízení  
 prihl_d.ffw 7 KB24.7.2001
85 Dotazník pro zájemce o vykonávání funkce přísedícího okresniho soudu  
 prisedi.ffw 4 KB24.7.2001
86 Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění reklamního panelu  
 rekl-a.ffw 9 KB24.7.2001
87 Změna v osvědčení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
 rolnikzm.ffw 9 KB24.7.2001
88 Zrušení osvědčení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
 rolnikzr.ffw 7 KB24.7.2001
89 Žádost o vydání povolení k užívání veřejné zeleně  
 v_zelene.ffw 8 KB24.7.2001
90 Žádost dohody o výměně bytu  
 vymena.ffw 40 KB24.7.2001
91 Žádost o osvobození od hrazení příspěvku  
 z_o_osv.ffw 17 KB24.7.2001
92 Ohlášení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
 ohl_pcshr.ffw 9 KB24.7.2001
93 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění stavebního materiálu  
 stav_mat.ffw 9 KB26.3.2001
94 Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného  
 popl_vst.ffw 44 KB26.3.2001
95 Žádost o poskytnutí informací  
 inform.ffw 12 KB26.3.2001
96 Žádost o povolení k odstranění stavby  
 odstrstv.ffw 8 KB26.3.2001
97 Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti (k vjezdu a výjezdu) na komunikaci  
 vjezd.ffw 4 KB26.3.2001
98 Žádost o povolení kácení dřevin  
 kaceni.ffw 12 KB26.3.2001
99 Žádost o povolení terénních úprav  
 terenupr.ffw 10 KB26.3.2001
100 Žádost o povolení výkopových prací a stanovení dopravních podmínek  
 vykop.ffw 11 KB26.3.2001
101 Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením  
 zmenastv.ffw 8 KB26.3.2001
102 Potvrzení o domácím ošetření dítěte  
 do_dite.ffw 4 KB24.7.2001
103 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění reklamního zařízení  
 poutace.ffw 6 KB26.3.2001
104 Žádost o souhlas ke konání akce se zvířaty  
 d_akce.ffw 10 KB24.7.2001
105 Žádost o prodloužení povolení vyhrazeného parkovacího stání pro invalidy  
 parkovin.ffw 6 KB26.3.2001
106 Žádost o schválení dohody o výměně bytů  
 vymenbyt.ffw 25 KB26.3.2001
107 Žádost o povolení k napojení komunikace  
 a_kom.ffw 9 KB24.7.2001
108 Žádost o souhlas k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu  
 a_puda.ffw 14 KB24.7.2001
109 Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění zařízení k poskytování služeb  
 a_umist.ffw 10 KB24.7.2001
110 Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace - umístění reklamy, atrakce apod.  
 b_kom.ffw 9 KB24.7.2001
111 Žádost o zápis do evidence samostatně hospodařícího rolníka  
 b_rolnik.ffw 8 KB24.7.2001
112 Žádost o nájem bytu, o vyjímku k podání žádosti o nájem bytu  
 byt.ffw 8 KB24.7.2001
113 Přiznání k místnímu poplatku ze psů  
 popl_pes.ffw 17 KB26.3.2001
114 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění prodejního zařízení  
 stanky.ffw 8 KB26.3.2001


Reklama: Vše, co jste chtěli vědět o Pokeru (english).poslední aktualizace 11.9.2008 20:06:30

  1999-2001 © Virtual Magic s.r.o., správce serveru: webmaster@form.cz
Provozovatel stránek WWW.FORM.CZ neodpovídá za případné škody způsobené použitím elektronických předloh tiskopisů z tohoto serveru.